Open denken: De drie zevens van ontknopen

Triple Zeven logo

Triple Zeven

            Zeven waardenperspectieven

           Zeven fasen in de beweging

           Zeven leidende principes

Triple Zeven logo.png
Triple Zeven logo.png
Triple Zeven logo.png

®️

Het ontknopen van veerkracht-vraagstukken vraagt écht iets anders dan het oplossen van eenvoudige of zelfs meervoudige problemen. 

Als een probleem een veerkracht-vraagstuk is geworden, heeft dit bijna altijd te maken met de focus van het waardenperspectief waarmee naar de situatie wordt gekeken. Daarom helpen wij om het waardenperspectief te verbreden waardoor letterlijk een andere kijk op de situatie ontstaat. Dit vraagt open leiderschap dat aansluit op wat de situatie hier en nu vraagt:

  • nieuwsgierig kijken naar de feiten

  • empathisch luisteren naar de verhalen

  • moedig reflecteren op dat wat jou beweegt

Triple Zeven | Waardenperspectieven

1- Open (adaptief) leiderschap: ZEVEN waardenperspectieven

Het loslaten van de vertrouwde manier van kijken (vanuit problemen) en het inzetten van een beweging vanuit het andere, open perspectief (vanuit veerkracht) gaat niet vanzelf. Het is geen rechte lijn van "bedenken" naar "implementeren".

Samen bouwen wij aan een veerkrachtig ritme dat bestaat uit inveren en terugveren:

  • verbinden: met de situatie, met de ander(en) en met jezelf

  • draaien van de camera naar een ander perspectief

  • ervaring opbouwen in het nieuwe perspectief: vanuit jezelf, met ander(en) vormgeven van de nieuwe situatie

Triple Zeven | Inveren en Terugveren

2- Een ritme van ontknopen: ZEVEN fasen in de beweging

Om dit mogelijk te maken creëren wij met elkaar een veilige ruimte waarbinnen een open dialoog gevoerd kan worden. Onze leidende principes ondersteunen deze ruimte.

Triple Zeven | Leidende principes

3- Ruimte maken voor ontknopen: ZEVEN leidende principes

Met elkaar zijn dit de drie zevens om effectief met een veerkracht-vraagstuk om te gaan. Ze zijn ieder voor zich onmisbaar. En hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Zij vormen voor ons de kern van de 'kunst en kunde van ontknopen'.