Open kijken: Van probleem naar veerkracht!

Wie te maken heeft met beperkingen of ziekte, rekent op zorg: gezondheidszorg. Het is dan ook logisch dat het organiseren van deze zorg zich van oudsher richt op deze beperkingen of op die ziekte. Met de bedoeling om er iets aan te doen of om op z'n minst het leven dragelijk te maken. Kortom, om er een oplossing voor te vinden. 

Open perspectief

Gezondheid als een oplosbaar probleem

In de loop van de tijd merken wij dat de uitdagingen binnen de zorg steeds complexer en ingewikkelder worden. Het vermogen van zorgorganisaties en -professionals om problemen op te lossen die wij vanuit onze praktijk herkennen is daarin meegegroeid. Inmiddels onderscheiden we in het werken met problemen drie niveaus van oplossen:

 

Problemen op niveau 1: Eenvoudige problemen

Deze problemen kunnen we meestal vanuit routine oplossen. Op basis van vertrouwde kennis en ervaring

Problemen op niveau 2: Ingewikkelde problemen

Deze vragen een hoog niveau van expertise, en een planmatige aanpak. Specialisatie en expertise.

Problemen op niveau 3: Meervoudige problemen

Er is wel een oplossing, maar die moet nog ontdekt en ontwikkeld worden. Multi-disciplinair en creatief. 

 

3 niveaus van problemen | Triple Zeven

En soms raakt de zorg verstrikt in het zoeken naar oplossingen

Ondanks de indrukwekkende groei in mogelijkheden om zorgvraagstukken op te lossen, zijn toch niet alle problemen op te lossen. In de vele gesprekken die we voeren in onze dagelijkse zorgpraktijk horen we dit ook vaak terug. Denk bijvoorbeeld aan chronische ziekten of aan situaties waarin de zorgvraag altijd groter zal zijn dan de capaciteit om zorg te bieden. Door nog harder te werken aan oplossingen en 'meer van hetzelfde' kan de zorg verstrikt raken in het zoeken naar oplossingen.  

vastlopen in oplossen.jpg
Vastlopen in oplossingen

Tijd om er anders naar te kijken: veerkrachtige zorg

In onze dagelijkse zorgpraktijk hebben we al vaak gezien dat het mogelijk is om dit uitputtende patroon te doorbreken. Door gericht en actief gebruik te maken van het vermogen waarover mensen steeds weer blijken te beschikken om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, wat de uitdagingen en omstandigheden ook zijn. Dit vermogen noemen wij veerkracht of weerbaarheid.

Deze beweging ligt in het verlengde van de nieuwe definitie die Machteld Huber in 2014 heeft geïntroduceerd met Positieve Gezondheid: 

Positieve Gezondheid Spinnenweb

"Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren 

In het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven"

Door de zorg te richten op veerkracht ontstaat ruimte die weer kan worden benut voor betere zorg. Daarmee kan een vliegwiel van veerkrachtige zorg ontstaan

veerkrachtige zorg.jpg
Ruimte door veerkrachtige zorg

Deze andere manier van kijken vraagt een volgend niveau van 'oplossen': ontknopen

Dit vraagt ook om een andere manier van organiseren waarbij het nodig is om de camera te draaien. Om die te richten op dat vermogen om zich aan te passen en op de onvermoeibare veerkracht van het leven om zich altijd weer op te richten, ook bij beperkingen en ziekte. 

Onze andere kijk op gezondheid:

Ontknopen als "oplossen vanuit veerkracht"

4 niveaus van problemen | Triple Zeven

Problemen op niveau 4: Veerkracht-vraagstukken

Dit niveau is de volgende uitdaging voor de zorg: het omgaan met problemen waar organisaties door 'nog meer oplossen' in vastlopen. Dit vraagt om het draaien van de camera: van problemen naar de onderliggende basisbehoeften.

De stap naar dit volgende niveau van oplossen vraagt een open manier van denken. Met de nieuwsgierigheid die nodig is om patronen te herkennen. Met de empathie die nodig is om zich te verbinden met de basisbehoeften zichzelf en van de ander en met de moed om om het eigen vertrouwde actie-reactie repertoire los te laten. Het vraagt om de kunst en kunde van ontknopen. De kern hiervan hebben wij vertaald naar de drie zevens van Triple Zeven

Open perspectief