top of page
Wie zijn wij
Triple Zeven logo

"Met Triple Zeven willen wij onszelf en anderen bekwamen in de kunst en kunde van ontknopen
(met name bij vastlopende zorgsituaties)"

Triple Zeven | Team

Al sinds 2012 werken wij intensief met elkaar samen in het ondersteunen van organisaties, teams en individuele professionals. Altijd gericht op betere zorg. Menswaardiger. Effectiever. Werken met cliënten, patiënten, de mensen om hen heen en hun professionals en behandelaars op een manier die ook in de toekomst betaalbaar en haalbaar moet zijn.  Met al onze kennis en methodieken zijn wij aan de slag gegaan om samen met hen antwoorden te vinden op de vraag “wat” er moest gebeuren en “hoe” dat het beste gedaan kon worden. 

In de loop van de tijd merkten wij dat steeds meer vragen niet langer alleen maar vanuit “hoe” en “wat” beantwoord kunnen worden. Wat kan de zorg betekenen voor mensen met ernstige problemen waarvoor geen behandeling bestaat? Wat kan de zorg betekenen voor verwarde personen? Voor zorgwekkende zorgmijders? Voor mensen die door hun gedrag een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen? Voor mensen die maatschappelijk eigenlijk min of meer zijn opgegeven. Zorg is voor al deze mensen niet hun grootste zorg.

Vanuit de herstelbeweging en vanuit positieve gezondheid wisten wij al dat voor deze mensen de vraag “waartoe” veel belangrijker is. Wat doet ertoe voor mij? Waar was ik naar op weg? En hoe pak ik die draad weer op? Zouden we zorg misschien rond deze vragen kunnen organiseren? En wat is daar dan voor nodig? Min of meer bij toeval zijn wij toen in contact gekomen met Hans van Wouwe en Dick van de Weerd van ASVZ. Met Triple-C hebben zij een aanpak ontwikkeld die menswaardigheid en het “waartoe” in de zorg centraal stelt. Om van daaruit weer nieuwe antwoorden te vinden op het “wat” en het “hoe”.

 

In de tien jaar dat wij met deze aanpak hebben gewerkt, merkten wij dat bestaande principes van organiseren en behandelen niet langer voldoende zijn. Werken vanuit het “waartoe” kent geen rechte lijn, geen doel, geen te bereiken resultaat. De hele wereld van de zorg (inclusief wijzelf) is gevormd en opgegroeid in het “oplossingsdenken”. Het werken vanuit de “waartoe” vraag heeft echter alle kenmerken van een "veerkracht-vraagstuk".

 

Alle kennis en ervaring die wij in die jaren hebben opgebouwd over het werken met veerkracht-vraagstukken hebben opgebouwd willen wij delen en met anderen verder ontwikkelen. Daartoe hebben wij in 2021 Triple Zeven opgericht. Met als missie: onszelf en anderen bekwamen in de kunst en kunde van ontknopen.

Triple Zeven | Marianne Post
Triple Zeven | Rob de Jong

Opgroeiend in wat ik later als een bèta-wereld zou benoemen, was ik al vroeg ook geïntrigeerd door menselijk gedrag. En niet eens zozeer op individueel niveau maar meer op systeemniveau: “Wat maakt dat groepen mensen doen wat ze doen?”

Als ik mijzelf zo door het leven gadesla speelt voor mij altijd de vraag: “Wat beweegt jou, wat beweegt mij” en “hoe maken we daar ruimte voor”. Waarbij ik al jong merkte dat we als mensen vooral reageren op wat we de ander (niet) zien doen. Onbewust en onbedoeld voorbijgaand aan wat ons écht beweegt.

 

bottom of page